• Round Angle

  ในวันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.30 น. ฯพณฯ มาร์ก มีคีลเซิน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

  นิทรรศการ Round Angle...
  View more

 • See Saw Seen V

  โดย พิษณุ ศุภนิมิตร, ดาว วาสิกศิริ, ถาวร โกอุดมวิทย์, สมชัย ส่งวัฒนา, กนก สุริยสัตย์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, วินรัตน์ ศันสนะเกียรติ, สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์, ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, อุรชา จักรคชาพล...
  View more

 • สะบ(ริ้)ง

  นิทรรศการ "สะบ(ริ้)ง" นำเสนอผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยมแห่งความงามของหญิงสาวในยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งผันแปรผลัดเปลี่ยนไปได้ตามรสนิยม โฆษณา และกาลเวลา...
  View more

 • I’m Not Your Holy Mother

  นิทรรศการ I’m Not Your Holy Mother นำเสนอผลงานศิลปะอันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเข้มข้นจัดจ้าน เมื่อแรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์อันซับซ้อนของชายหนุ่มหญิงสาว...
  View more

 • Passion – Lust

  นิทรรศการ “กิเลส – ตัณหา” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบและผลงานวาดเส้นชารโคลบนกระดาษ โดย วัชระ กล้าค้าขาย จิตรกรแนวเหมือนจริงระดับแนวหน้าของเมืองไทย...
  View more

Gallery