6 ภาวะครรภ์เสี่ยง!! ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรมองข้าม (Final)

Impressions: 
42595
Reach: 
28400
Results: 
1557
Result Rate: 
3.66%
Cost per Results: 
1.54
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
15
Post Reactions: 
176
Post Comments: 
6
Page Likes: 
33
Amount Spent (THB): 
2399.92
Hospital: 
PTN
Organic Reach: 
1299
Campaign: 
2018 Q3