Live at thirdplace

Hours:
5:00PM - 1:00AM
อาหารนานาชาติที่หลากหลายสำหรับทุกกลุ่มวัย เหมาะสำหรับคู่รักนัดกันมาเดท...
Hours:
9:00 AM - 7:00 PM
The ThirdPlace CLUB is a place where you can work and relax at the same time.
Hours:
9:00 AM - 10:00 PM
House of Dance สถานฝึกการสอนเต้นและออกกำลังกาย ก่อตั้งโดย ครู Bell ศิลปินวง...
Hours:
11:00 AM - 10:00 PM
นวดไทยเพื่อสุขภาพ กับบรรยากาศสบายๆ เงียบสงบ เป็นส่วนตัว สถานที่สะอาด...

Quote : 3 การผ่าเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้อง ทำให้เนื้อเยื่อรอบๆ บาดเจ็บน้อยกว่า ทำกายภาพก็ง่ายกว่า - นศ. ณัฎฐา

Quote : 2 ถ้าเล่นกีฬาแล้วเข่าบิด มีเสียงในเข่า เข่าบวม สันนิษฐานได้ว่า มีเลือดออกในเข่า - นศ. ณัฎฐา