“อัลตร้าซาวด์” ใกล้ชิดลูกน้อยได้ตั้งแต่ในครรภ์ (Final)

Impressions: 
45439
Reach: 
30424
Results: 
568
Result Rate: 
1.25%
Cost per Results: 
4.23
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
4
Post Reactions: 
165
Post Comments: 
17
Page Likes: 
26
Amount Spent (THB): 
2400.00
Hospital: 
PTN
Organic Reach: 
1108
Campaign: 
2018 Q3