“ริดสีดวง” ไม่ใช่เรื่องน่าอาย... ตรวจพบเร็ว อาจไม่ต้องผ่า (finale)

Impressions: 
32987
Reach: 
21152
Results: 
321
Result Rate: 
0.97%
Cost per Results: 
12.46
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
5
Post Reactions: 
60
Post Comments: 
0
Page Likes: 
7
Amount Spent (THB): 
3999.90
Hospital: 
PT3
Organic Reach: 
611
Campaign: 
2018 Q3