เช็คลิสต์! 10 พฤติกรรมเสี่ยง “มีลูกยาก” (final)

Impressions: 
80926
Reach: 
46656
Results: 
1114
Result Rate: 
1.38%
Cost per Results: 
4.49
Reporting Starts: 
Saturday, December 8, 2018
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
25
Post Reactions: 
219
Post Comments: 
8
Page Likes: 
29
Amount Spent (THB): 
5000.00
Hospital: 
PTS
Organic Reach: 
2193
Campaign: 
2018 Q3