เจ็บเข่า ปวดหลัง แก้ได้...ถ้ารู้จัก “วิ่ง” แบบถูกวิธี (final)

Impressions: 
88595
Reach: 
50336
Results: 
1532
Result Rate: 
1.73%
Cost per Results: 
3.26
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
83
Post Reactions: 
350
Post Comments: 
13
Page Likes: 
33
Amount Spent (THB): 
5000.00
Hospital: 
PT2
Organic Reach: 
3578
Campaign: 
2018 Q3