รู้ไหม? ประจำเดือนมาไม่ปกติอาจเสี่ยง “มีลูกยาก” (final)

Impressions: 
89234
Reach: 
51056
Results: 
497
Result Rate: 
0.56%
Cost per Results: 
10.06
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
17
Post Reactions: 
243
Post Comments: 
5
Page Likes: 
35
Amount Spent (THB): 
5000.00
Hospital: 
PTS
Organic Reach: 
1485
Campaign: 
2018 Q3