รู้หรือไม่? การออกกำลังกาย...ป้องกัน "กระดูกพรุน" ได้ (final)

Impressions: 
80980
Reach: 
44408
Results: 
480
Result Rate: 
0.59%
Cost per Results: 
10.42
Reporting Starts: 
Tuesday, January 9, 2018
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
38
Post Reactions: 
343
Post Comments: 
5
Page Likes: 
13
Amount Spent (THB): 
5000.00
Hospital: 
PT2
Organic Reach: 
1295
Campaign: 
2018 Q3