ริดสีดวงเกิดจากอะไร... พฤติกรรมเหล่านี้ไงคือต้นเหตุ (finale)

Impressions: 
63138
Reach: 
39864
Results: 
1175
Result Rate: 
1.86%
Cost per Results: 
3.40
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
15
Post Reactions: 
124
Post Comments: 
7
Page Likes: 
8
Amount Spent (THB): 
3999.99
Hospital: 
PT3
Organic Reach: 
1326
Campaign: 
2018 Q3