ริดสีดวงทวารหนัก โรคที่มักเกิดจากพฤติกรรม

Impressions: 
319501
Reach: 
132352
Results: 
2776
Result Rate: 
0.87%
Cost per Results: 
5.40
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
32
Post Reactions: 
301
Post Comments: 
9
Page Likes: 
51
Amount Spent (THB): 
15000.00
Hospital: 
PT3
Organic Reach: 
1251
Campaign: 
2018 Q3