มีลูกยากอย่าเพิ่งหมดหวัง! "ตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยาก" ช่วยได้ (final)

Impressions: 
529830
Reach: 
164863
Results: 
1230
Result Rate: 
0.23%
Cost per Results: 
24.39
Reporting Starts: 
Friday, September 7, 2018
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
42
Post Reactions: 
797
Post Comments: 
51
Page Likes: 
161
Amount Spent (THB): 
30000.00
Hospital: 
PTS
Organic Reach: 
2025
Campaign: 
2018 Q3