มารู้จัก “โรคข้อเข่าเสื่อม”... มีอะไรมากกว่าเจ็บเข่า (Final ปรับจาก URL เดิม)

Impressions: 
63950
Reach: 
45616
Results: 
1459
Result Rate: 
2.28%
Cost per Results: 
2.74
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
61
Post Reactions: 
305
Post Comments: 
18
Page Likes: 
10
Amount Spent (THB): 
4000.00
Hospital: 
PT1
Organic Reach: 
2204
Campaign: 
2018 Q3