ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดข้อเข่า ป้องกันได้ด้วยการดูแล (Final)

Impressions: 
47006
Reach: 
34816
Results: 
228
Result Rate: 
0.49%
Cost per Results: 
17.54
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
15
Post Reactions: 
138
Post Comments: 
2
Page Likes: 
3
Amount Spent (THB): 
4000.00
Hospital: 
PT1
Organic Reach: 
1119
Campaign: 
2018 Q3