ภาวะครรภ์เป็นพิษ ความเสี่ยงต่อชีวิตของคุณแม่และทารกในครรภ์ (Final)

Impressions: 
42611
Reach: 
26176
Results: 
1433
Result Rate: 
3.36%
Cost per Results: 
1.67
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
18
Post Reactions: 
207
Post Comments: 
16
Page Likes: 
17
Amount Spent (THB): 
2399.98
Hospital: 
PTN
Organic Reach: 
1436
Campaign: 
2018 Q3