ฟื้นตัวเร็ว เดินได้ดี ด้วยวิธีบริหารข้อเข่าหลังผ่าตัด (Final)

Impressions: 
44239
Reach: 
31696
Results: 
489
Result Rate: 
1.11%
Cost per Results: 
8.18
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
14
Post Reactions: 
134
Post Comments: 
5
Page Likes: 
5
Amount Spent (THB): 
3998.61
Hospital: 
PT1
Organic Reach: 
1330
Campaign: 
2018 Q3