ผ่าริดสีดวงทวาร... ไม่ต้องทนเจ็บด้วยเทคนิค Staple (finale)

Impressions: 
71523
Reach: 
42680
Results: 
429
Result Rate: 
0.60%
Cost per Results: 
20.98
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
6
Post Reactions: 
39
Post Comments: 
0
Page Likes: 
24
Amount Spent (THB): 
9000.00
Hospital: 
PT3
Organic Reach: 
1505
Campaign: 
2018 Q3