ปวดเข่า เอ็นไขว้หน้าขาด อาการบาดเจ็บที่ต้องรักษาก่อน "ข้อเข่าเสื่อม" (final)

Impressions: 
382950
Reach: 
140768
Results: 
2760
Result Rate: 
0.72%
Cost per Results: 
7.25
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
100
Post Reactions: 
762
Post Comments: 
32
Page Likes: 
172
Amount Spent (THB): 
20000.00
Hospital: 
PT2
Organic Reach: 
4551
Campaign: 
2018 Q3