ปวดข้อเข่า ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไป (Final ปรับจาก URL เดิม)

Impressions: 
200796
Reach: 
91824
Results: 
1731
Result Rate: 
0.86%
Cost per Results: 
8.67
Reporting Starts: 
Friday, September 7, 2018
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
56
Post Reactions: 
585
Post Comments: 
15
Page Likes: 
29
Amount Spent (THB): 
15000.00
Hospital: 
PT1
Organic Reach: 
1837
Campaign: 
2018 Q3