ท้องแข็งขณะตั้งครรภ์ เสี่ยงอันตรายแค่ไหน

Impressions: 
40917
Reach: 
25952
Results: 
1627
Result Rate: 
3.98%
Cost per Results: 
1.48
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
25
Post Reactions: 
184
Post Comments: 
6
Page Likes: 
42
Amount Spent (THB): 
2399.95
Hospital: 
PTN
Organic Reach: 
1946
Campaign: 
2018 Q3