ทริคง่ายๆ ช่วยชะลอ "ข้อเข่าเสื่อม" ก่อนวัย (final)

Impressions: 
172454
Reach: 
98144
Results: 
3835
Result Rate: 
2.22%
Cost per Results: 
2.61
Reporting Starts: 
Monday, October 8, 2018
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
66
Post Reactions: 
289
Post Comments: 
14
Page Likes: 
27
Amount Spent (THB): 
10000.00
Hospital: 
PT2
Organic Reach: 
2711
Campaign: 
2018 Q3