ดูแลอย่างใกล้ชิด ในทุก Step ชีวิตของการตั้งครรภ์ (Final)

Impressions: 
141033
Reach: 
70880
Results: 
975
Result Rate: 
0.69%
Cost per Results: 
8.21
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
10
Post Reactions: 
154
Post Comments: 
1
Page Likes: 
82
Amount Spent (THB): 
8000.00
Hospital: 
PTN
Organic Reach: 
1718
Campaign: 
2018 Q3