คลอดธรรมชาติ vs ผ่าคลอด เลือกแบบที่ใช่! สำหรับคุณ (Final)

Impressions: 
208503
Reach: 
71088
Results: 
5163
Result Rate: 
2.48%
Cost per Results: 
1.73
Reporting Starts: 
Friday, September 7, 2018
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
50
Post Reactions: 
469
Post Comments: 
46
Page Likes: 
129
Amount Spent (THB): 
8953.54
Hospital: 
PTN
Organic Reach: 
3702
Campaign: 
2018 Q3