กินอะไรให้ข้อเข่าแข็งแรง (Final)

Impressions: 
119137
Reach: 
65584
Results: 
2795
Result Rate: 
2.08%
Cost per Results: 
3.22
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
57
Post Reactions: 
248
Post Comments: 
3
Page Likes: 
33
Amount Spent (THB): 
8999.91
Hospital: 
PT1
Organic Reach: 
1472
Campaign: 
2018 Q3