กิจกรรมที่ควรเลี่ยง เสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อม (Final)

Impressions: 
146510
Reach: 
88895
Results: 
5015
Result Rate: 
3.42%
Cost per Results: 
1.79
Reporting Starts: 
Friday, June 8, 2018
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
54
Post Reactions: 
302
Post Comments: 
14
Page Likes: 
19
Amount Spent (THB): 
9000.00
Hospital: 
PT1
Organic Reach: 
2338
Campaign: 
2018 Q3