กายภาพบำบัด..ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ สำคัญกว่าที่คิด (final)

Impressions: 
73846
Reach: 
47552
Results: 
481
Result Rate: 
0.65%
Cost per Results: 
10.40
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
37
Post Reactions: 
239
Post Comments: 
11
Page Likes: 
21
Amount Spent (THB): 
5000.00
Hospital: 
PT2
Organic Reach: 
1923
Campaign: 
2018 Q3