กรดโฟลิก สิ่งจำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ (Final)

Impressions: 
39870
Reach: 
24448
Results: 
1440
Result Rate: 
3.61%
Cost per Results: 
1.67
Ad Objective: 
Traffic
Post Shares: 
15
Post Reactions: 
180
Post Comments: 
8
Page Likes: 
37
Amount Spent (THB): 
2400.00
Hospital: 
PTN
Organic Reach: 
1243
Campaign: 
2018 Q3